НАСЛОВНА ОДЛЕАНОЦИ СТРАНИ ВО ПОДГОТОВКА... КОНТАКТ
 Македонски English Francais German Albanian
Македонски
 
Железни одлеаноци
Одлеаноците се направени според DIN стандардите и најновите EN стандарди и излиени од Сив Лив ( според EN: GJL или DIN: GG квалитет) или од Нодуларен Лив (според EN: GJЅ или DIN: GGG квалитет)

Одлеаноците можат да бидат:
1) Одлеаноци за фитинзи
2) Машински Лив
Одлеаноци од обоен лив
Одлеаноците од обоени метали се изработуваат од разни видови легури на база на Алуминиум (Al), Бакар (Cu), Калај (Sn), Цинк (Zn).
Калапирањето може да биде рачно, во песок, според добиен цртеж, модел или мустра или со кокили, метални калапи, според доставени кокили или цртеж.
Топењето на металите се врши во графитни лонци , а леењето е гравитационо.
1) Одлеаноци за фитинзи
Oдлеаноците за фитинзи се поделени во три групи:
a) Асортиман за леени цевки (цевоводи):
   a.1.) Фитинзи со фланши со дијаметри DN 50-600 mm (F, FF, FFK, FFR, Q, N, T, TT, N, X, MMA, MMK, MMR, E, EU и други).
   a.2.) Tyton спојки со дијаметри DN 80 - 600 mm (EU парчиња) или DN 80 - 200 mm (за U,MMA,MMB,MMR,MMK и MMQ парчињата)
   a.3.) Фитинзи со летечки фланши со дијаметри DN 60-600 mm (за F-FM, Q-FM и FFK-FM парчињата), дијаметри од DN 50-300 mm (за T-FM, TT-FM, FFR-FM и FF-FM парчињата)

б) Асортиман на фитинзи за пластични (PVC, PE) цевоводи со дијаметри DN 50 - 600 (E-KS, F-KS или MMA-KS парчињата), DN 63 - 200 (за MMB-KS, MMI-KS, MMR-KS, U-KS или EX-KS парчињата) или DN 50 - DN 400 (за MMQ-KS и MMK-KS парчињата)

в) Асортиман на капаци и решетки

Заштитата на одлеаноците против корозија може да биде со Битумен од двете страни, со Битумен однадвор и цементирано одвнатре или со епоксидна боја од двете страни
   
      насловна одлеаноци страни во подготовка... контакт      
 
2006 © Copyright Dsgn-Nion, Webmaster. All rights reserved.